Verzoek om inzage

Om u toegang te geven tot de gegevens die wij van u verwerken, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig én een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs. Dit hebben wij nodig om te kunnen vaststellen dat wij de gegevens naar de juiste persoon sturen. De kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs wordt direct verwijderd nadat wij uw identiteit hebben vastgesteld.

Bent u geen Nederlands staatsburger? Stuur dan een kopie van uw geldige verblijfsvergunning mee (voor- en achterkant).

Vraagt u namens iemand anders inzage? Dan hebben wij ook een machtiging nodig van de betrokkene.

Op een identiteitsbewijs staan meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de identificatie. Denk hierbij aan uw nationaliteit, uw Burgerservicenummer (BSN), documentnummer, pasfoto en de Machine Readable Zone (MRZ). U wordt dringend verzocht deze gegevens onleesbaar te maken. Door gevoelige informatie af te schermen en de kopie te voorzien van een watermerk verkleint u de kans op identiteitsfraude.

De Rijksoverheid heeft een app ontwikkeld waarmee u op eenvoudige wijze een foto maakt van uw identiteitsbewijs en u gevoelige informatie kunt afschermen door met uw vinger een streep te trekken over het scherm. Daarna vraagt de app voor wie de kopie bedoeld is en waarvoor een kopie nodig is. De app verwerkt deze informatie samen met de datum als watermerk in de kopie. Vervolgens kunt u de kopie direct vanuit de KopieID-app per e-mail versturen. U kunt de app downloaden in de App Store, Play Store of Windows Phone Store.Bestandstypes die zijn toegestaan: jpg, pdf, png, tiff | Bestandsgrootte max. 8mb

* Verplicht veld