Verzoek om wijziging

Naar aanleiding van uw eerdere inzageverzoek heeft u een overzicht van ons ontvangen met de gegevens die wij van u verwerken.

Als deze gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen. Hiervoor hebben wij aanvullende informatie van u nodig.

Als u het door EDR Informatie afgegeven (negatieve) advies wilt laten wijzigen, dan hebben wij de volgende documenten van u nodig:

  • Bewijs van uw huidige inkomen (een kopie van een recente loonstrook/uitkeringsspecificatie of een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van uw onderneming tezamen met een recent bankafschrift van uw bedrijf);
  • Een kopie van een recent bankafschrift waarop uw inkomen is vermeld.


Bestandstypes die zijn toegestaan: jpg, pdf, png, tiff | Bestandsgrootte max. 8mb

* Verplicht veld