Bezwaar maken tegen de verwerking van mijn gegevens

Indien u van mening bent dat vanwege uw specifieke situatie door de verwerking van uw persoonsgegevens door EDR uw rechten onevenredig worden geschaad en/of inbreuk wordt gemaakt op uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten, dan kunt u bezwaar tegen de verwerking indienen.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaar verwijzen wij u naar 'Recht van bezwaar'.

Om uw bezwaar in behandeling te nemen, dienen wij vast te stellen dat u de persoon bent waarop de gegevens betrekking hebben. Dit kan uitsluitend aan de hand van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wanneer u geen Nederlands staatsburger bent, verzoeken wij u een kopie van uw geldige verblijfsvergunning mee te sturen (voor- en achterkant).

Zonder één van bovenstaande documenten kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. De kopie van uw legititimatiebewijs of verblijfsvergunning wordt alleen gebruikt voor het vaststellen van uw identiteit en wordt verwijderd nadat wij uw identiteit hebben vastgesteld.

Ook hebben wij het referentienummer van uw eerdere inzageverzoek (niet ouder dan 3 maanden) nodig en een duidelijke en concrete beschrijving van uw persoonlijke omstandigheden en onderbouwing van uw bezwaar.

Op een identiteitsbewijs staan meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de identificatie. Denk hierbij aan uw nationaliteit en uw Burgerservicenummer (BSN). U wordt dringend verzocht uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken. Door gevoelige informatie af te schermen en de kopie te voorzien van een watermerk verkleint u de kans op identiteitsfraude.

De Rijksoverheid heeft een app ontwikkeld waarmee u op eenvoudige wijze een foto maakt van uw identiteitsbewijs en u gevoelige informatie kunt afschermen door met uw vinger een streep te trekken over het scherm. Daarna vraagt de app voor wie de kopie bedoeld is en waarvoor een kopie nodig is. De app verwerkt deze informatie samen met de datum als watermerk in de kopie. Vervolgens kunt u de kopie direct vanuit de KopieID-app per e-mail versturen. U kunt de app downloaden in de App Store, Play Store of Windows Phone Store.

Bestandstypes die zijn toegestaan: jpg, pdf, png, tiff | Bestandsgrootte max. 8mb

* Verplicht veld